Bohoslužby v Mostě a okolí


Svátost smíření – zpověď je možná většinou před mší sv. nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s krátkou adorací každý první pátek v měsíci.

Smírná pobožnost k Neposkrvrněnnému Srdci Panny Marie každou první sobotu v měsíci.


BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu, sledujte ale aktuální ohlášky.

bohosluzby-08-2020.pdf [ 703.71 kB, PDF ]

Mše sv.

Most - kostel sv. Václava
neděle 9.00 hod.
pondělí 18.00 hod. (v zimním čase od 17 hod.)
úterý - - - - - - - -
středa

18.00 hod. (v zimním čase od 17 hod.)
Vždy jednu hodinu před začátkem mše sv.
začíná pravidelná adorace.

čtvrtek 7.30 hod.
pátek 18.00 hod. (v zimním čase od 17 hod.)
sobota 7.30 hod.
Každou neděli
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11.00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15.00 hod