Bohoslužby v Mostě a okolí

Most - 9 h, Bečov - 11 h, Vtelno - 15 h

Zpět na celý kalendář » Datum konání: 19.11.2017

Most - kostel sv. Václava - mše svatá od 9:00 hod
Bečov - kostel sv. Jiljí - mše svatá od 11:00 hod
Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže -  mše svatá od 15:00 hod


Svátost smíření – zpověď je možná vždy před bohoslužbou nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

ADORACE – adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní (nepravidelně)
RůŽENEC – společná modlitba růžence před mší
KŘÍŽOVÁ CESTA – v době postní pátek před mší
MÁJOVÁ POBOŽNOST – po květnových mších

BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu:

Most - kostel sv. Václava
pondělí, středa, pátek 18:00 hod
čtvrtek, sobota, neděle 9:00 hod
první sobota v měsíci – Mariánská mše svatá (o. Vilém) 9:00 hod
páteční mše svatá v latině, vystavení NSO a zpěvy Taizé (nepravidelně)
Každou neděli
MOST - kostel sv. Václava 9:00 hod
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11:00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 hod
Příležitostně (obvykle v době poutě kolem uvedeného data)
MOST - kostel Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna
HAVRAŇ - kostel sv. Vavřince 10. srpna