Bohoslužby v Mostě a okolí

Most - 9 h, Becov - 11 h, Vtelno - 15 h

Zpět na celý kalendář » Datum konání: 14.10.2018

Most - kostel sv. Václava - mše svatá v 9 hod
Bečov - kostel sv. Jiljí - mše svata v 11 hod
Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže - mše svatá v 15 hod


Svátost smíření – zpověď je možná vždy před bohoslužbou nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

ADORACE – adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní (nepravidelně)
RůŽENEC – společná modlitba růžence před mší
KŘÍŽOVÁ CESTA – v době postní pátek před mší
MÁJOVÁ POBOŽNOST – po květnových mších

BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu, sledujte ale aktuální ohlášky.

Most - kostel sv. Václava
pondělí, středa, pátek 18:00 hod
čtvrtek, sobota, neděle 9:00 hod
Každou neděli
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11:00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 hod