Bohoslužby v Mostě a okolí

Most - 9 hod, Bečov - 11 hod, Vtelno - 15 hod

Zpět na celý kalendář » Datum konání: 25.08.2019

Most - kostel sv. Václava - mše svatá v 9 hod

Bečov - kostel sv. Jiljí - mše svatá v 11 hod

Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže - mše svatá v 15 hod


Svátost smíření – zpověď je možná vždy před bohoslužbou nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

ADORACE – adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní (nepravidelně)
RůŽENEC – společná modlitba růžence před mší
KŘÍŽOVÁ CESTA – v době postní pátek před mší
MÁJOVÁ POBOŽNOST – po květnových mších

BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu, sledujte ale aktuální ohlášky.

Most - kostel sv. Václava
pondělí, středa, pátek 18:00 hod (v zimním čase od 17 hod
čtvrtek, sobota 7:30 hod
neděle 9:00 hod
Každou neděli
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11:00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 hod