Bohoslužby v Mostě a okolí

Most - Mariánská mše sv. s otcem Vilémem - 9:30 hod, 15:00 dětská mše svatá a farní dětský den

Zpět na celý kalendář » Datum konání: 4.06.2016

Most - kostel sv. Václava - 9:30 - Mariánská mše svatá s otcem Vilémem,

Odpoledne farní dětský den: 15:00 dětská mše svatá, program a občerstvení na faře (těšte se např. na kouzelnické vystoupení a zábavu s Hopsíkem)


Svátost smíření – zpověď je možná vždy před bohoslužbou nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

ADORACE – adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní (nepravidelně)
RůŽENEC – společná modlitba růžence před mší
KŘÍŽOVÁ CESTA – v době postní pátek před mší
MÁJOVÁ POBOŽNOST – po květnových mších

BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu, sledujte ale aktuální ohlášky.

Most - kostel sv. Václava
pondělí, středa, pátek 18:00 hod
čtvrtek, sobota, neděle 9:00 hod
Každou neděli
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11:00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 hod