České Zlatníky - kostel sv. Jiří

Farnost v Českých Zlatníkách je zmiňována již ve 14. století, fara však zanikla v roce 1623 a byla obnovena až v roce 1694. Z tohoto období pochází i kostel zasvěcený svatému Jiří, je původně barokní, v 19. století však získal svou pseudorománskou podobu. V roce 1994 byla dokončena jeho 18ti-letá rekonstrukce. Jedná se o jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, na jehož východní stranu navazuje oblá apsida sakristie. Nad západním průčelím je hranolovitá vížka vrcholící cibulovou bání. Hlavní průčelí je dvouosé. Loď i presbytář jsou členěny pilastry a zaklenuty křížovými klenbami na pásy. Kruchta spočívá na dvou pilířích a je podklenuta třemi poli křížové klenby. K zařízení kostela patří hlavní oltář z konce 17. století, ozdobený sochami sv. Petra a Pavla. Boční oltáře pocházejí ze stejného období, kazatelna je zhruba o sto let mladší. Částečné dochované původní vybavení pochází z konce 17. st., resp. z konce 18. st. Většina vnitřního vybavení však pochází z kostelů, které byly na Mostecku zbořeny v době komunismu. Do kostela byl přenesen např. barokní a rokokový inventář ze zbořeného kostela sv. Františka Serafínského z kláštera minoritů ve starém Mostě a současně sem byly instalovány i nástropní fresky od J. V. Tschöppera.

Po zániku obce Dolní Jiřetín v letech 1980-3 byly do areálu kostela přesunuty sochy svatých Jana Nepomuckého a Antonína Paduánského z roku 1739.

Pravidelné bohoslužby

každá 2. neděle v měsíci v 16:00 hod

Pouť

Svátek sv. Jiří - 24. dubna

Historické fotografie byly získány z fotoarchivu Oblastního muzea v Mostě. Další fotky z kostela sv. Jiří dohledáte ve fotogalerii.

25.6.2012 • Kostely a farnosti »