Dětský sboreček

Sbor(eček) se dal dohromady v září 2012 zejména kvůli potřebě hudebně oživit dětské bohoslužby. Snahou je zapojit nejen zpívající a hudebně nadané rodiče, ale také děti. Zkoušky se konají nepravidelně v herně na mostecké faře, obvykle však v pondělí odpoledne. Hudebním tahounem je Jožka Sirovič - ale pozor -hned před první písničkou premiérovou zkoušky zdůrazňoval, ať ho nepovažujme za "vedúcího" tady té zpívandy :-)

24.9.2012 • Život farnosti »