Farní a ekonomická rada

My všichni bychom se měli podílet na spoluvytváření farnosti - společenstva věřících. Nelze se spoléhat na to, že vše potřebné se zařídí samo. To, kam bude naše farnost směřovat můžete ovlivnit právě vy. Není pravá chvíle k zamyšlení, co by každý z nás mohl pro farnost udělat? Zájemci, kteří by rádi přiložili ruku k dílu (živé farnosti), nechť se o svých nápadech nebojí pobavit s otcem Grzegorzem.

Farní rada

Farní rada je poradním a pracovním orgánem administrátora farnosti. Služba farní rady je mnohotvárná koordinace, radí se o otázkách týkajících se farnosti, na základě znalosti situace se snaží podílet na vytváření vize farnosti (směřování do budoucna).

Členové farní rady:
P. Grzegorz Czyżewski
Jaroslav Dykast
Markéta Gabrielová
Michal Kubiš
Kateřina Lainová
Josef Greš
Markéta Hendrychová
Ludmila Prošková
Ilona Radicsová
Jaroslava Smetanová
Ilsa Zahradníčková

Ekonomická rada

Ekonomická rada je poradním orgánem kněze, která pomáhá ve správě majetku farnosti. Jejím úkolem je pomáhat, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Rada se stará o zdroje příjmů a o zajištění potřeb farnosti. Projednává okolnosti financování stavebních a rekonstrukčních činností ve farnosti, podílí se na koordinaci účelu sbírek, formuluje stanoviska k ekonomickým tématům apod.

Členové ekonomické rady:
P. Grzegorz Czyżewski
Pavel Kubiš

19.6.2012 • Správa majetku »