Foto z dětské mše sv.

V pátek 20. září se konala mše sv. pro děti (a také všechny ostatní).

Následující fotografie přibližují krásnou atmosféru, která při celé mši sv. panovala.

5.10.2019 • Titulní strana