Křesťanský pohřeb

Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky, rozloučit se s ním a odevzdat ho Pánu Bohu.

Katolická církev považuje pohřeb za svátostinu, jejímž účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Tradiční křesťanský pohřeb v České republice se skládal z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí slavnostního katolického pohřbu může být mše svatá, buďto před cestou na hřbitov, anebo častěji po pohřbu (tzv. zádušní mše). Křesťanské církve se pohřbu žehem dlouho bránily, protože v něm viděly symbolické popření duše zemřelé osoby. Od poloviny 20. století se však i katolické pohřby konají v krematoriích.

Dříve, než budete kontaktovat pohřební službu, je nutno si na faře domluvit termín a způsob pohřbu. Pohřeb se může konat v kostele, nebo přímo u hrobu.

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »