Křižová cesta

Pobožnost Křížové cesty se koná každý pátek od 16.30 hodin v kostele sv. Václava v Most (vyjma 19. 3. 2021!)

Svátost smíření lze přijmou před každou mší svatou, stejně tak během křížové cesty. Upřednostňujte prosím dny mimo neděli, kdy je zvýšená příprava na mši svatou.

26.2.2021 • Titulní strana