Ministranti

Ministranti

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako "sloužit". Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Při mši svaté ministranti pomáhají knězi - drží misál, přináší konvičky, dává znamení zvonkem při proměňování, drží patenu aj. Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie. Co by měl ministrant znát najdou případní zájemci zde. Pro ministrantskou službu se hodí.....kdo? hlaště se u otce Grzegorze.

22.6.2012 • Život farnosti »