Modlitební knížka za zvýhodněnou cenu!

Modtlitební knížku (Základní a tradiční katolické modlitby) můžete zakoupit v sakristii mosteckého kostela vždy po mši svaté za 120,- Kč.

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v letošním roce (200 stránek, doporučená cena 199,- Kč).

Obsah:
1. Základy naší víry
2. Základní křesťanské modlitby
3. Ranní a večerní modlitba
4. Modlitby k Pánu Ježíši
5. Modlitby k Duchu Svatému
6. Modlitby k Panně Marii
7. Růženec
8. Modlitby chvály a díků
9. Modlitby lítosti, odpuštění a smíření
10. Modlitby za zemřelé
11. Krátké modlitby po celý den
12. Modlitby k svatým

18.8.2020 • Titulní strana