Naši farnost navštívili senioři a mládež

V úterý 27. srpna navštívili naši farnost senioři společně s dětmi z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička.

První část programu se odehrávala ve farním kostele sv. Václava.
Tam mostecký děkan, P. Leo Gallas O.Cr., návštěvníky stručně seznámil se základními rysy křesťanství a osobní víry v Boha.
Poté je seznámil s význačnými součástmi zařízení kostela, jako je např. oltář, křtitelnice, paškál, zpovědnice a varhany.
A samozřejmě zbylo dost času i na dotazy hostů.
Na závěr pan děkan řekl několik slov o významu sv. Václava a jeho kultu pro českou zemi a její obyvatele.
S farním kostelem se všichni rozloučili zpěvem staroslavného svatováclavského chorálu z připravených zpěvníků.

Další část programu se odehrávala ve farním sále, kde v uvolněné atmosféře probíhaly osobní rozhovory, a podávalo se občerstvení.

Setkání organizovala Oblastní charita Most a jej ředitelka, Mgr. Eva Čenkovičová, se programu také zúčastnila.
Děkujeme za vaši návštěvu!

7.9.2019 • Titulní strana