Návštěva studentek Střední zdravotní školy

Ve středu 18. září nás navštívily studentky Střední zdravotní školy, jejichž studijní specializací je sociální práce. Pan děkan, dr. Gallas, s nimi hovořil o potřebě víry v životě člověka a o tom, kde všude se ve své budoucí praxi s různými projevy víry budou setkávat a jak na to reagovat.

5.10.2019 • Titulní strana