Novým litoměřickým biskupem byl jmenován P. Stanislav Přibyl

Dnes (23. 12. 2024) byl v pravé poledne jmenován nový, dvacátý první, biskup Litoměřické diecéze, kterým se stal P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl Th.D., CSsR. Do úřadu bude uveden 2. 3. 2024, kdy přijme také biskupské svěcení.

Novému otci biskupovi přejeme hojnost darů Ducha Svatého při řízení naší diecéze a připojujeme se s modlitbami o Boží požehnání pro našeho nového biskupa. Zároveň děkujeme otci biskupu Janovi za dlouholetou službu pro Litoměřickou diecézi a přejeme vše dobré do dalšího života.

Foto zdroj ČBK, https://cbk.cirkev.cz/

23.12.2023 • Titulní strana