Popeleční středa 2022

Mše svatá bude na Popeleční středu (2. 3. 2022) pouze v Mostě, a to od 18.00 hodin. Přede mší svatou bude možnost svátosti smíření.

26.2.2022 • Titulní strana