Poutní mše svatá na Květnově 6.10. v 10:30

V sobotu 6. října se na Květnově v kostele Navštínění Panny Marie bude konat poutní mše za účasti kněží z Krušnohorského vikariátu. Začátek pro poutníky je u kříže na návsi v 10:00 hodin. Potom se půjde průvodem do kostela za modlitby růžence a zpěvů. Mše svatá začne v 10:30 hodin v kostele. Srdečně zve jirkovská farnost - děkanství a kněží Krušnohorského vikariátu.

1.10.2018 • Titulní strana