Požehnání do nového školního roku

"Bez Božího požehnání je marné lidské namáhání."

Školákům začal nový školní rok a vysokoškolákům brzy začne nový akademický rok.

Učení a studium nepatří zrovna k oblíbeným kratochvílím mladých lidí a proto je třeba, aby se jim dostalo pomoci shůry. Proto se v neděli 1. září dostalo požehnání aktovkám a dalším studijním pomůckám, ale zejména jejich uživatelům - školákům a studentům. Jak malým, tak velkým. Požehnání obdrželi rovněž všichni učitelé, pedagogičtí pracovníci a vychovatelé. Rovněž rodiče, prarodiče a přátelé školáků a studentů obdrželi požehnání.

7.9.2019 • Titulní strana