Pravidelné adorace v kostele sv. Václava v Mostě

Počínaje první středou v září (4. září), se budou ve farním kostele sv. Václava v Mostě konat každou středu pravidelné adorace.
Adorace budou začínat jednu hodinu před začátkem večerní mše sv. Tedy od 17.00 hod. v letním čase a od 16.00 hod. v zimním čase.

Adorace budou končit deset minut před začátkem večerní mše sv.

Kéž dá Spasitel přítomný v Nejsvětější svátosti oltářní hojnost požehnání svému lidu, naší farnosti, našemu městu, celé naší zemi a církvi.


Kéž na nás spočine Tvé požehnání, Ó Pane, jak doufáme v Tebe.


22.1.2020 • Titulní strana