Příprava na svátosti

Zájemci o přípravu ke křtu dospělých nebo svátosti biřmování se mohou hlásit u otce děkana nejpozději do 15. září 2021. Hlaste se osobně po mši svaté v sakristii v Mostě anebo e-mailem (info@farnost-most.cz).

7.9.2021 • Titulní strana