Sled pravidelných mší svatých

Mše svaté bývají obvykle následovně:

Most - kostel sv. Václava

- pondělí, středa, pátek od 17 hod (zimní čas)/od 18 hod (letní čas)

čtvrtek, sobota, neděle od 9 hod

Bečov - kostel sv. Jilní - neděle od 11 hod

Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže - neděle od 15 hod

31.12.2017 • Titulní strana