Svátost manželství

Svátos manželství

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost. Svátost manželství si ve skutečnosti udělují snoubenci svým souhlasem a slibem sami. Kněz nebo jáhen zde konají vlastně službu svědků před Bohem. Materií této svátosti je vzájemné odevzdání se snoubenců jeden druhému, formou je, že ten druhého přijímá. Řádně, tedy platně uzavřené manželství není možno zrušit (ruší se pouze smrtí jednoho z manželů). Tato svátost nevtiskuje nezrušitelné znamení a proto může být přijímána několikrát za život. Podstatnými slastnostmi manželství je jedinost (monogamie) a nerozlučitelnost.


Před svatbou musí mít splněny následující podmínky:

 • žadatelé musí být pokřtění v církvi římskokatolické, svatba je možná za určitých podmínek i v případě, že jeden ze snoubenců není pokřtěný v církvi římskokatolické)
 • svátost manželství uzavřená církevně je platná i úředně
 • potřebné doklady:
  - vyplněná a z matriky ověřená místa trvalého pobytu
  - žádost o uzavření osvědčení o způsobilosti manželství (maximálně 3 měsíce staré)
  - potvrzení o křtu z místa křtu
  - občanské průkazy
  - rodné listy
 • příprava na manželství probíhá podle dohody s duchovním správcem
 • je vhodné ohlásit se a domluvit průběh přípravy včetně svatby minimálně 3 měsíce před plánovanou svatbou
 • žadatelé z jiných farností předloží také souhlas svého duchovního správce
 • cizinci dále musí mít:
  - zajištění úředního překladatele
  - církevní žádost musí být ověřena v domácí diecézi a zároveň potvrzena pražskou arcidiecézí

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »