Svátost oltářní (eucharistie, svaté přijímání)

EucharistieSvátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu. V eucharistii lámeme jediný chléb, který je lékem nesmrtelnosti, protijedem, abychom nezemřeli, ale navždy žili v Ježíši Kristu. Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti (smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním) v naší době. Je to událost naší spásy - přítomná a aktuální. Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Přítomný svojí láskou.

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit. Děti poprve přistupují po dvouleté přípravě v náboženství ve třetí třídě. Dospělí poprvé přistupují po kratší individuální přípravě, případně při svém křtu.

Kdo může přistoupit k svatému přijímání?

  • ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista,
  • smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry,
  • a pokud žije v manželství, bylo toto manželství uzavřeno i před Bohem v kostele

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »