Velký pátek v Mostě

Drazí přátelé.

Na Velký pátek, od 15.00 hodin, se v kostele sv. Václava konaly velkopáteční obřady.

Na oltáři byl vystaven relikviář s ostatkem Kříže našeho Nejsvětějšího Spasitele.

Těchto obřadů jste se zúčastnili také Vy všichni, neboť každý z Vás byl v mém srdci.

10.4.2020 • Titulní strana