Vikariátní konference v Mostě - čtvrtek 12. září 2019

Ve čtvrtek, 12. září 2019 v 09.30 hod. se ve farním kostele sv. Václava v Mostě setkali věřící a kněží krušnohorského vikariátu při mši sv. u příležitosti vikariátního setkání.

4.10.2019 • Titulní strana