Vtelno - kostel Povýšení sv. Kříže

První písemná zmínka o farním kostele Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s farou. Vtelno bylo v té době majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku, jeho opat Jeroným Besnecker povolal Octaviana Broggia, stavitele italského původu působícího na Litoměřicku, aby na místo požárem zničeného kostela postavil za krátkou dobu v letech 1736 až 1738 kostel nový i s farou. Kostel je jednolodní, s pravoúhle zakončeným presbytářem a obdélnou boční sakristií s oratoří v patře. Nad hlavním průčelím je vystavěna hranolová věž. Presbytář je sklenut plackou, v lodi valená klenba s výsečemi, kruchta podklenuta plackou. Sakristie a oratoř zaklenuty křížově. Průčelí trojosé s výrazným vystupujícím portálem se zdobnou supraportou je členěno vysokými jónskými pilastry. Interiér obsahuje hlavní oltář Povýšení sv. Kříže a dva boční oltáře sv. Rodiny a sv. Kříže. Kazatelna je z roku 1764 a barokní křtitelnice z doby kolem roku 1700. Velmi cenné vybavení, jednotné rokokové, převážně od sochaře Fr. Rottera z let 1765 až 66.

V areálu kostela vzniklo na přelomu 70. a 80. let 20. století lapidárium. Zde byly umístěny zachráněné památky ze starého Mostu a dalších obcí, které byly zlikvidovány při důlní těžbě. Již byly odvezeny a v Mostě nově usazeny socha svatého Prokopa, mariánský sloup a sousoší sv. Jana Nepomuckého. Kromě výklenkových kaplí, několika podstavců a smírčích křížů zde zůstaly např. dvě plastiky představující svatého Floriána.

Pravidelné bohoslužby

každou neděli od 15:00 hod

Pouť

Svátek Povýšení sv. Kříže - 14. září

Historické fotografie nám poskytnulo Oblastní muzeum v Mostě. Další fotky z kostela Povýšení sv. Kříže jsou k dispozici ve fotogalerii.

28.6.2012 • Kostely a farnosti »