Vzpomínka na P. Jana Bečváře

V sobotu 29. srpna uplynulo 15 let od úmrtí P. Jana Bečváře, někdejšího správce mostecké farnosti. Náš pan děkan, otec Leo, navštívil hrob litoměřické kapituly, kde jsou ostatky otce Jana uloženy. Kromě svíček a květin uctil jeho památku také modlitbou.

Vzpomeňme také mi, v tiché modlitbě, na zesnulé kněze nejen naší farnosti.

7.9.2020 • Titulní strana