Žehnání

Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na přímluvu církve.

Svátostiny (malé svátosti) nás provázejí během církevního roku (žehnání svící na "Hromnice", žehnání ratolestí na Květnou neděli, znamení popelce na Popeleční středu, umývání nohou na Zelený čtvrtek, uctívání kříže na Velký pátek, žehnání pokrmů o velikonocích, žehnání bylin a květin 15. srpna, žehnání vína na sv. Jana atd.), a s jejich pomocí k nám liturgický rok mluví s bohatou názorností a tak nás tyto tvořivě a působivě uvádějí do tajemství našeho vykoupení. Účelem požehnání je vyjádřit uznání Boží svrchovanosti a Boha jako zdroje veškerého děníSvátostiny se nám stávají znamením Boží přítomnosti v tomto světě. Úctyhodnou sbírkou těchto svátostin je žehnací kniha - tzv. Benedikcionál.

Každé žehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. Vzývá se Ježíšovo jméno a koná znamení kříže. Žehnat je možné osoby, předměty, místa. Požehnat drobné předměty (růžence, křížky) můžete přijít nejlépe po mši svaté do sakristie. Na žehnání domu, auta, pole atd. se domluvte s knězem.

19.6.2012 • Svátosti a svátostiny »