V neděli 6. února 2022 proběhla volba členů Pastorační a ekonomické rady Římsko-katolické farnosti Most – děkanství – in urbe a Římsko-katolické farnosti Vtelno u Mostu.

Předseda:

P. Leo Gallas, O.Cr.

Členové:

Fadrhons Petr,
Gabrielová Markéta,
Hausner Martin,
Slapnička Kamil Dominik,
Sirovičová Lenka.

Pastorační a ekonomická rada je pomocný a poradní orgán statutárního zástupce Římsko-katolické farnosti Most – děkanství – in urbe a Římsko-katolické farnosti Vtelno u Mostu, který se podílí na pastoraci, organizačních záležitostech a hospodaření s majetkem farnosti