Bohoslužby v Mostě a okolí

Listopad - 1999
30.11.1999
30.11.1999
Březen - 2016
26.03.2016 Most - 9-15 adorace u Božího hrobu, 19:30 obřady Bílé soboty
Červen - 2016
4.06.2016 Most - Mariánská mše sv. s otcem Vilémem - 9:30 hod, 15:00 dětská mše svatá a farní dětský den
Srpen - 2017
13.08.2017 Most - 10 h - Most-Nanebevzeti P. Marie, Bečov a Vtelno - Nebude
Březen - 2018
9.03.2018 Most - 9 h mše sv., do 15 hod adorace, v 15 hod Korunka BM, 18 hod křížová cesta a sv. přijímání
Září - 2018
16.09.2018 Most - 9 hod, Bečov - 11 hod, Vtelno - 15 hod
Říjen - 2018
6.10.2018 Mše svatá v Mostě nebude, 10:30 se koná vikariátní mše na Květnově
Listopad - 2018
2.11.2018 Most - Památník na starém hřbitově - 15 hod
Prosinec - 2018
19.12.2018 Most - 17 hod
23.12.2018 Most - 9 hod, Bečov - 11 hod
25.12.2018 Most - 9 hod, Vtelno - 15 h
31.12.2018 Most - 16 hod
Únor - 2019
6.02.2019 Most - 17 hod
8.02.2019 Most - 17 hod
13.02.2019 Most - 17 hod
14.02.2019 Most - 9 hod
16.02.2019 Most - 9 hod
21.02.2019 Most - 9 h
Duben - 2019
5.04.2019 Most - 17:15 křížová cesta, 18 hod mse svatá
12.04.2019 Most - 17:15 křížová cesta, 18 hod mše svatá
19.04.2019 Most - 17:15 křížová cesta, 18:00 Velkopáteční obřady
20.04.2019 Most - 9-15 adorace, 19:30 obřady Bílé soboty
Květen - 2019
31.05.2019 Most - 18 hod + Májová pobožnost
Srpen - 2019
4.08.2019 Most - 9 hod, Bečov - 11 hod, Vtelno - 15 hod
11.08.2019 Most - 10 hod
18.08.2019 Most (přesunutý kostel!) - 10 hod
25.08.2019 Most - 9 hod, Bečov - 11 hod, Vtelno - 15 hod
 

Svátost smíření – zpověď je možná vždy před bohoslužbou nebo po domluvě

POBOŽNOSTI

ADORACE – adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní (nepravidelně)
RůŽENEC – společná modlitba růžence před mší
KŘÍŽOVÁ CESTA – v době postní pátek před mší
MÁJOVÁ POBOŽNOST – po květnových mších

BOHOSLUŽBY

Obvykle se konají v kostelech mosteckého děkanství mše svaté podle níže uvedeného rozpisu, sledujte ale aktuální ohlášky.

Most - kostel sv. Václava
pondělí, středa, pátek 18:00 hod (v zimním čase od 17 hod
čtvrtek, sobota 7:30 hod
neděle 9:00 hod
Každou neděli
BEČOV - kostel sv. Jiljí 11:00 hod
VTELNO - kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 hod