Bečov - kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí je původně gotický, v polovině 18. st. prošel rozsáhlou barokní přestavbou, jejímž autorem byl věhlasný Schwarzenberský architekt A. Altomonte. Jednolodní kostel s půlkruhově ukončeným presbytářem a obdélnými přístavbami sakristie a kaple po jižní a severní straně a hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je sklenut valenou klenbou s výsečemi, v závěru konchou. Loď je plochostropá. Stěny členěny pilastry nesoucími římsu. Sakristie a severní kaple jsou sklenuty křížově, kruchtu nese pilíř. Zařízení je velmi hodnotné, jednotné z první poloviny 18. st.

Pravidelné bohoslužby

každou neděli v 11:00 hod

Pouť

Svátek sv. Jiljí 1. září

Historické fotografie byly získány z fotoarchivu Oblastního muzea v Mostě. Další fotky v kostela sv. Jiljí jsou ve fotogalerii.

25.6.2012 • Kostely a farnosti »