Obnova fasády kostela sv. Jiljí v Bečově

Spolufinancování tohoto projektu je Evropskou unií (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). Děkujeme také MAS Naděje o.p.s! Kromě fasády bylo v rámci rekonstrukce provedeno také statické zajištění sakristie a výměna klempířských prvků kostela.

29.4.2023 • Titulní strana